fimmtudagur, 27. nóvember 2008

Strákarnir í verkalýðshreyfingunniÞeir eru að tala saman strákarnir í verkalýðsfélögunum.


Þeir hittust reyndar hjá ríkisstjórninni helgina áður en bankarnir hrundu. Og eftir það gerði ríkisstjórnin leynisamning við Alþjóða gjaldeyrissjóðinn.

Eftir japl og jaml var upplýst um leynisamninginn mörgum vikum síðar en þá reyndist bráðnauðsynlegt að bera hann undir hið niðurlægða Alþingi.

Í samningnum kom fram að; "Aðilar vinnumarkaðarins hafa viðurkennt nauðsyn þess að gera kjarasamninga sem samrýmast þeirri alvarlegu stöðu sem nú er uppi". Þetta er ekki hægt að skilja með neinum öðrum hætti en verkalýðshreyfingin hafi gert samkomulag við ríkisvaldið um hvernig næstu samningum verði háttað. Ella er verið að blekkja alþjóðasjóðinn.

Skömmu eftir að verkalýðsleiðtogarnir funduðu með ríkisstjórninni greindi a.m.k. einn þeirra frá því að “ASÍ hafi lýst því yfir að þeir séu reiðubúnir að standa við gerða kjarasamninga til ársins 2010, þ.e. að nýta sér ekki uppsagnarákvæði samningsins að því gefnu að aðrir launþegar semji á svipuðum nótum við sína viðsemjendur.”

Þessa yfirlýsingu er reyndar ekki að finna á vef ASÍ svo reikna má með að forystumenn þar hafi lýst þessu yfir við forystumenn í öðrum launþegasamtökum – og kannski ríkisstjórnina sína.

Á vef ASÍ er reyndar yfirlýsing landsfundar samtakanna um að til að tryggja stöðugleika sé; “…afar mikilvægt að lækka vexti eins hratt og mögulegt er” en eftir þá yfirlýsingu voru vextir einmitt hækkaðir um 50% úr 12 í 18. Það vill til að verkalýðsleiðtogar eru auðvaldi hollir og virðast ætla að standa við sinn hlut af samkomulaginu. Þessir góðu menn.

Nú eru þeir semsagt að spjalla saman strákarnir og bjóða okkur upp á þetta sjónarspil um að þeir geti hugsanlega náð samkomulagi um það sem þeir munu segja okkur næstu daga að nauðsynlegt sé að ná samkomulagi um. Kröfugerð í kjarasamningum með litlum sem engum kjarabótum.

Í gær kom frá þeim yfirlýsing þar sem þeir lýsa eindregnum vilja að hefja sameiginlega viðræður við viðsemjendur sína um þróun kjaramála á komandi misserum.

Þetta eru mennirnir sem eru svo hrifnir af verðtryggingu lána. Þetta eru mennirnir sem krefjast þess að vísitölutryggingu lána verði við haldið. Þetta eru mennirinir sem vilja ekki að sjóðirnir tapi á niðurfellingu (jafnvel ekki tímabundinni) vísitölutryggingar.

Dettur einhverjum í hug að þeir muni, fyrir hönd launafólksins sem þeir eiga að vernda, óska eftir verðtryggingu launa?

Þetta eru mennirnir sem með þátttöku sinni í stjórnum fjármálastofnana og hegðun sinni á hlutabréfamarkaði hafa aukið á þensluna og falsað raunverulegt gengi gjaldmiðilsins. Þessir menn munu nú fara fram á hóflegar kjarabætur og þeim virðist finnast sjálfsagt að launafólk borgi brúsann fyrir óráðsíuna.

Gylfi Arnbjörnsson æðsti prestur alþýðu á Íslandi var í forsvari fyrir sérfræðinganefnd ríkisstjórnarinnar sem lagði það til að verðtrygging lána héldist en boðið væri upp á greiðslujöfnunarleið sem er þó dýrari kostur fyrir skuldara heldur en að breyta engu. Þannig getur maður hugsað sér að gráðugir innheimtulögfræðingar hagi sér – ekki verkalýðsleiðtogar.

Eftir Gylfa þessum höfðu sjónvarpsfréttir í gær að nauðsynlegt væri núna að menn snéru bökum saman.

Sorry Gylfi en það er ekki hægt að ráðleggja neinum að snúa óvörðum afturendanum að ykkur.


miðvikudagur, 26. nóvember 2008

Verðbólgusprengja og gengisfall hugtaka


Nú nota menn hver um annan þveran hið gildishlaðna hugtak; verðbólguskot.

Það má nefnilega búast við “verðbólguskoti” í næstu viku þegar lán frá alþjóðasjóðum berast og genginu verður sleppt lausu.

Þetta hugtak hefur fallið hraustlega í verði að undanförnu og væntanlegu í jöfnu hlutfalli við traust almennings á verkalýðsforystu og öðrum ráðamönnum.

Um mitt ár 2004 talaði hagfræðingur ASÍ um verðbólguskot sem ógnaði kjarasamningum, þá var verðbólga komin í 3,2%

Tveimur árum seinna talaði forsætisráðherrann Halldór um að verðbólguskot væri staðreynd, hún mældist þá 7%

Nú er verðbólgan 17% og samkvæmt spá seðlabanka verður hún á bilinu 23 til 30% í janúar. Er það VERÐBÓLGUSKOT?

Hvern er verið að reyna að sefa og svæfa?

Kræst. Kallið hlutina sínum réttu nöfnum. Verðbólgusprengja er væntanleg.

En sprengja er það sem molar sundur, tætir, splundrar sundrar og tvístrar. Það er verðbólga sem hefur svoleiðis afleiðingar sem mun springa í andlitið á okkur á næstu vikum.

Verðbólgusprengja.

sunnudagur, 23. nóvember 2008

Ólöglegar handtökur


Sumir hafa orðið til þess að fordæma ákall um frelsi ungs manns sem handtekinn var ólöglega í fyrradag.


Um handtökuna segir Ragnar Aðalsteinsson lögmaður á mbl.is í dag:

“…að ekki sé heimild í lögum fyrir handtöku á þessum forsendum. Hver maður sjái hversu hættulegt það væri að heimila stjórnvöldum, lögreglu eða dómsmálaráðuneyti, slíkar aðferðir því þá gætu þau margskipt refsingum og hagað því þannig að hinn seki vissi aldrei hvenær hann gæti búist við refsingu og hvenær hann yrði settur inn. Slíkt sé óbærilegt og standist ekki í réttarríki.

Ragnar segir að tilkynna hefði þurft manninum með þriggja vikna fyrirvara að hann þyrfti að hefja afplánun að nýju…”

Svo víkur Ragnar að því að svona handtökur séu víða stundaðar. Það er rétt.

Fyrir fjörutíu árum var mótmælandinn Jhon Sinclair handtekinn í Bandaríkjunum og dæmdur í tíu ára fangelsi fyrir að gefa lögreglumanni í dulargervi tvær jónur, sem á Morgunblaðsísku heita örugglega kanabisvindlingar.

Lýðræðissinninn og mótmælandinn John Lennon var einn af þeim sem mótmælti. Við erum fjörutíu árum á eftir könum í mótmælum og réttarfari.


laugardagur, 22. nóvember 2008

INGIBJÖRG


Nú vill fólk ákveða sjálft hvað eru hagsmunir þess. Það eru hagsmunir fólksins að fá að ákveða það sjálft. Það heitir lýðræði.


Það er eitthvað annað þegar ein manneskja ákveður hverjir hagsmunir fólksins eru

fimmtudagur, 20. nóvember 2008

Boltinn er hjá Samfylkingu


Samfylkingarfólk virðist sammála um það í dag að nú standi það upp á flokkinn þeirra að taka til. Ég er einn af þessu fólki, en orð mín hafa ekki þunga vigt.


Það hefur enginn kosið mig og ég er í sáralítilli aðstöðu til að beita mér. Verkstjórar flokksins og embættismenn geta auðveldlega hundsað mig og fest flokkinn í sessi sem hefðbundinn, rótgróinn spillingarflokk. Það er auðvelt, gera ekki neitt og gefa ekki út neinar yfirlýsingar.

Það stendur upp á fólkið í forystunni, ráðherra, þingmenn, starfsmenn flokksins og sveitarstjórnarfólk víða um land að láta í sér heyra og gera kröfu um tiltekt, ef ekki stjórnarslit.

Í dag hafa tveir ráðherrar flokksins gefið út skoðanir sínar um að þeir vilji efna til kosninga á næsta ári. Þetta er ekki nóg. Ef ekkert meira fylgir, eru þessar skoðanir þeirra ekki meira virði en þær skoðanir sem forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson gaf reglulega út um verðtrygginguna. “Ja – ég er á móti verðtryggingunni” kvað við árum saman og ekkert gerðist. Hvílíkt grín.

Nú er komið að því að þeir þingmenn flokksins sem eru búnir að fá nóg af framgangi seðlabankastjóra og yfirgangi sjálfstæðismanna láti í sér heyra. Það er gott og gilt að standa með flokksfélögum sínum í ríkisstjórn og stinga ekki félag sína í bakið með upphrópunum á ögurstund, það er drengilegt. En nú er umþóttunartíminn liðinn, nú vill fólk fá að sjá að það eigi að byggja með nýju lýðræði, ekki gömlu forpokuðu baktjaldamakki og yfirgangi.

Það er einungis með aðgerðum sem Samfylkingin fær viðhaldið því trausti sem hún hefur haft á umþóttunartímanum síðan sprengjan sprakk. En rykið er að setjast og eftir standa forneskjulegar leifar af ógeðslegu ólýðræðislegu stjórnkerfi. Samfylkingin á ekki að vera hluti af slíku kefi.

Það hefur ekki nógu mikið gildi til að kaupa tiltrú okkar, að tveir forystumenn sem veikasta hafa stöðuna innan sinna raða lýsi yfir áhuga á kosningum. Forystumennirnir þurfa allir sem einn að fylkja liði til aðgerða. Þá höldum við hin áfram að vera fótgönguliðar...

...og Samfylkingin verður samfylking

miðvikudagur, 19. nóvember 2008

HrognamálNú er búið að samþykkja lög um greiðslujöfnun.


Lögin taka gildi nú þegar, en koma til framkvæmda um næstu mánaðamót.
Það er þó ekki fyrr en um áramót sem Hagstofan fer að reikna út greiðslujöfnunarvísitölu sem er forsenda greiðslujöfnunar. Greiðslujöfnun geta einstaklingar fengir fyrsta desember en þó ekki fyrr enn fyrsta janúar. Skrítið.

Þó er útreikningur greiðslujöfnunarvísitölu enþá skrítnari;

“6. gr. laganna orðast svo:
Með greiðslujöfnunarvísitölu sem beitt er við framreikning greiðslumarks, sbr. 5. gr., er átt við sérstaka vísitölu sem Hagstofa Íslands reiknar og birtir mánaðarlega.

Skal hún vera samsett af launavísitölu, sbr. lög um launavísitölu, sem vegin er með atvinnustigi. Við útreikning greiðslujöfnunarvísitölu skal launavísitala sú sem Hagstofan birtir í mánuði hverjum vegin með atvinnustigi sama mánaðar og skal hún gilda við útreikning greiðslumarks lána.

Með atvinnustigi í mánuði er átt við hlutfall sem miðast við 100% að frádregnu atvinnuleysi í hlutfalli af vinnuafli í viðkomandi mánuði samkvæmt uppgjöri Vinnumálastofnunar.”

Hvernig er þetta sagt a íslensku?


þriðjudagur, 18. nóvember 2008

Lög með óbragði


Hvernig ætli þeim líði strákunum í Sjálfgræðisflokknum sem supu hveljur þegar reykingar voru bannaðar á veitingahúsum? Strákarnir sem endilega vilja að vímuefnið alkahól sé selt í matvöruverslunum, allt vegna hins bráðnauðsynlega frelsis einstaklingsins.


Hvernig ætli þeim líði núna þessum strákum þegar Alþingi hefur sett lög sem banna að farið sé í mál við fjármálafyrirtæki sem hlotið hefur greiðslustöðvun? En það ku vera brot á stjórnarskrá.

En óbragðið hverfur sjálfsagt fljótt ef þulið er nógu oft:

“Vandinn er innfluttur! Enginn gat séð þetta fyrir! Foringinn og varaforinginn eru óskeikulir! Vandinn er innfluttur! Enginn gat séð þetta fyrir! Foringinn og varaforinginn eru óskeikulir! Vandinn er innfluttur! Enginn gat séð þetta fyrir! Foringinn og varaforinginn eru óskeikulir! Vandinn er innfluttur! Enginn gat séð þetta fyrir! Foringinn og varaforinginn eru óskeikulir! Vandinn er innfluttur! Enginn gat séð þetta fyrir! Foringinn og varaforinginn eru óskeikulir! Vandinn er innfluttur! Enginn gat séð þetta fyrir! Foringinn og varaforinginn eru óskeikulir!”


IMF: loksins, loksins Iceland...

...og meir að segja á undan Togo. Ekkert smá heiður !

mánudagur, 17. nóvember 2008

Verkalýðshreyfingin og stjórnin sátt


Verkalýðshreyfingin sem getur ekki hugsað sér að verðtrygging lána verði afnumin ætlar sé ekki að gera kröfu um verðtryggingu launa. Hún hefur hinsvegar gert samkomulag við ríkisstjórnina um hvernig haga beri kjarasamningum.

Í leyniplagginu um samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem nú hefur verið gert opinbert kemur þetta fram:

"Stefna í kjaramálum.
23. Mikilvægt er að ná þjóðarsátt sem er samrýmanleg við þjóðhagsleg áform þessarar áætlunar. Sagan sýnir að stefnan í kjaramálum hér á landi hefur verið mjög skilvirk. Fyrri kjarasamningar hafa stutt þjóðhagslega aðlögun þegar þess hefur verið þörf. Aðilar vinnumarkaðarins hafa viðurkennt nauðsyn þess að gera kjarasamninga sem samrýmast þeirri alvarlegu stöðu sem nú er uppi."


Var einhver hissa á því að verkalýðsfélög hafa ekki stutt þau mótmæli sem almenningur hefur staðið fyrir að undanfarið?


IMF: Ekkert Iceland, enn og aftur


Í nótt var lögð fram dagskrá stjórnar IMF fram á mánudag í næstu viku.

Togo er á dagskránni en ekki Iceland, þrátt fyrir samkomulag um Iceslave reikningana.

sunnudagur, 16. nóvember 2008

Konan sem kenndi mér að lesa…


…fékk verðlaun Jónasar Hallgrímssonar í dag, á degi íslenskrar tungu. Og ég sem var að hugsa um að blogga um dag Íslenskrar tuggu. Nú kann ég ekki við það.


Mér finnst mjög vænt um Herdísi og hefur alla tíð þótt. Ekki bara vegna þess að hún kenndi mér að lesa og skrifa og reikna heldur vegna þess hvernig manneskja hún er. Hvergi í skóla hefur mér liðið betur.

Við kvöddumst þegar ég var átta ára og þrjátíu árum síðar mætti ég henni á göngu. Hún staldraði við og sagði “Bíddu nú við er þetta ekki gamall nemandi minn?”

Allt sem ég hef lært síðan hún var kennarinn minn er byggt á undirstöðunni sem ég fékk í stofu 2 í Ísaksskóla.

Ég gæti ekki hugsað mér verðlaunahafa sem á þessa viðurkenningu meira skilið.

laugardagur, 15. nóvember 2008

Sómi vor, sverð og skjöldur


Gylfi Arnbjörnsson forseti sambands alþýðunnar á Íslandi var kallaður til í sjónvarpsfréttum í gær og látinn segja álit sitt á gagnslausum greiðslujöfnunartillögum ríkisvaldsins.


Gylfi var hrifinn, sem ekki er undarlegt því hann er formaður sérfræðinganefndar ríkisvaldsins sem lagði til að þessi leið, sem eykur heildargreiðslur heimilanna, yrði farin.

Gylfi hefur dásamað verðtrygginguna í fjölmiðlum og lýst því yfir að ekki sé vegur að afnema hana. Ætla mætti að Gylfa þætti það hlutverk sitt að verja hagsmuni alþýðunnar og krefjast verðtryggingar á launin líka. Það gerir Gylfi ekki.

Gylfi Arnbjörnsson forkólfur verkalýsðsstéttarinnar og málsvari alþýðu er nefnilega að verja hagsmuni lífeyrissjóða. Það er hans dásamlega og mikilsverða hlutverk.

Gylfi er þar komin í sömu stöðu og Gunnar Páll Pálsson formaður VR sem vildi allt til vinna að verja gríðarlega hagsmuni lífeyrissjóða sem stjórnarmaður í Kaupþingi. Og Gylfi er rétt nýorðinn forseti ASÍ.

Þess má geta að Edda Rós Karlsdóttir Greiningardeildarséni er með Gylfa í sérfræðinganefndinni. Við berum mikið traust til hennar líka.


Pissaðu bara í skóinn elskan


Það er alveg gasalegt úrræðaleysið sem almenningi er boðið uppá. Daginn fyrir útifund kynnir ríkisstjórn tillögur sem fela í sér að greiðslubyrði af húsnæðislánum geti lækkað um 10%. Og 20% eftir ár.


Kannski halda stjórnvöld að almenningur sé heimskur. Verðbólgan hleypur á tugum prósenta. Gengið var 100% hærra í ársbyrjun, mest munar um lækkun seinustu vikna. Þetta gengisfall er nú farið að koma fram í vöruverði á innfluttum vörum. Þegar þessar verðhækkanir mælast í vísitölunni hækka húsnæðislánin – og þau hæakka gífurlega. Samfara þessum hækkunum er spáð allt að 50% lækkun á húsnæðisverði.

Nú er það svo að gott getur verið að lækka greiðslubyrðina ef tímabundnir erfiðleikar steðja að. En erfiðleikarnir eru ekki tímabundnir, þessi leið sem kynnt var í gær felur í sér að við borgum minna núna og meira seinna.

Og ekki nóg með það. Í dag komu fram nánari skýringar á greiðslujöfnunarleiðinni. Þar segir: “Sérstök athygli skal vakin á því að greiðslujöfnun mun í raun leiða til aukins kostnaðar fyrir lántaka þegar upp er staðið í formi vaxta og verðbóta.”

Í gær voru kynntar hugmyndir sem eru álíka mikils virði og að pissa í skóinn sinn ef manni er kallt. Það kólnar fljótt aftur og vandinn er orðinn verri.

föstudagur, 14. nóvember 2008

Minna núna - meira seinna


“Með þessu móti frestast hluti af verðbótum þar til síðar á lánstímanum.”


Aðgerðir ríksstjórnar duga ekki til. Ef ekki er hægt að taka vísitölutryggingu lána úr sambandi hlýtur krafan að vera um vísitölutryggingu á öll laun. Rökin um vísitölutryggingu og verðgildi krónunnar hljóta að eiga jafnt við fyrir launafólk eins og fjármagnseigendur.

Aðgerðir sem fresta greisðlum hafa ekkert gildi ef eignir landsmanna verða hvort eð er teknar af þeim.

fimmtudagur, 13. nóvember 2008

Skipbrot einkarekinnar heilbrigðisþjónustu IIÉg skrifaði í fyrradag pistil um skipbrot heilbrigðisstarfsemi SÁÁ og Stígamóta en það eru fleiri heilbrigðisfyrirtæki sem sinna grunnþjónustu fyrir almenning í vanda og nú er Heilsuverndarstöðin gjaldþrota.


Það má segja að Heilsuverndarstöðin hafi að nokkru leiti verið óskabarn sjálfstæðismanna og nýrrar sýnar þeirra á heilbrigðiskerfi. Fjölmargar lagabreytingar sem Sjálfstæðismenn létu gera á undrastuttum tíma í heilbrigðisráðherratíð sinni voru m.a. til þess fallnar að auðvelda að almannaþjónusta væri færð á hendur einkafyrirtækis á borð við Heilsuverndarstöðina.

Og vissulega voru sumir þættir grunnþjónustunnar færðir til Heilsuverndarstöðvarinnar og sumir gjörningarnir orkuðu kannski tvímælis. Þannig var samningur um þjónustu fyrir heilabilaða færður frá lægstbjóðanda, sem treysti sér ekki til að standa við tilboðið, til Heilsuverndarstöðvarinnar án útboðs. Einnig vakti mikla umræðu í sumar þegar tilboði Heilsuverndarstöðvarinnar um þjónustu fyrir fíkla var tekið þrátt fyrir að það væri þriðjungi hærra en lægsta boð. Stjórnmálamenn í Sjálfstæðisflokknum voru þá sakaðir um að eiga hagsmuna að gæta og hafa ekki þvegið hendur sínar sómasamlega af þeim ásökunum.

Ýmis plön voru greinilega um að auka við starfsemi Heilsuverndarstöðvarinnar og ráð fyrir því gert að sambærileg þjónusta á hendi ríkisins legðist af samfara því. Þannig var skammtímavistun fyrir aldraða, sem í daglegu tali aðstandenda aldraðra er kölluð hvíldarinnlögn, komin í faðm Heilsuverndarstöðvarinnar en sambærilega þjónusta í Mekka öldrunarþjónustu ríkisins, Landakoti, lögð niður. Jafnvel voru plön um að hjartaþræðingar færu fram inni á gólfi í Heilsuverndarstöðinni.

Hámark í áætlanagerð Sjálfstæðismanna um að einkarekna heilbrigðiskerfið var svo í sumar þegar manifestosamningur ráðuneytis og félags lækna var gerður en hann virtist útsettur sem undirstaða fyrir ýmsa aukna starfsemi í Heilsuverndarstöðinni hf.

En nú er Heilsuverndarstöðin semsagt gjaldþrota og augljóst mál að ekki leggst öldruð móðir mín í hvíldarinnlögn hjá Heilsuverndarstöðinni. Við ættingjarnir sinnum þá áfram þessari nauðsynlegu grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins.

Eignast þjóðin húsið?

Það er augljóst að gríðarsterkir fjármagnseigendur hafa verið bakhjarlar Heilsuverndarstöðvarinnar. Á heimasíðu fyrirtækisins eru talinn upp stór starfsmannahópur og mikla fjármuni hefur þurft til kaupa húseignina Barónsstíg 47 sem er ein glæsilegasta afurð arkitektúrs síðustu aldar og hefur gengið undir nafninu Heilsuverndarstöðin meðal landsmanna.

Í fréttum af gladþrotinu segja aðstandendur Heilsuverndarstöðvarinnar: ,,Í byrjun september var bjart útlit fyrir því að nýtt fjármagn kæmi inn í félagið til að styrkja það á þann hátt að félagið kæmist yfir þann hjalla sem hafði myndast. Nú er hins vegar ástand fjármálamarkaðarins þess eðlis að fullreynt er að fá nýtt fjármagn að félaginu."

Samkvæmt mínum heimildum hvíla á húseign Heilsuverndarstöðvarinnar veð sem eru tryggingarbréf í eigu Landsbankans. Tryggingabréf eru þeirrar gerðar að af þeim eru engar afborganir en eigandi þeirra getur leyst til sín veðið ef honum sýnist svo. Af þessu má geta sér til um það að Björgólfur Guðmundsson hafi verið eigandi húseignarinnar en annar maður leppað fyrir hann. Þetta eru auðvitað getgátur en þær geta skýrt tilurð þessara tryggingabréfa og eignarhald á þeim.

Það kann því svo að fara að skilanefnd Landsbanka leysi til sín húseignina og hún verði aftur í almannaeign eins og hún á að vera. Tilvalið er að setja upp í húsinu nokkurskonar stríðsminjasafn þar sem komandi kynslóðir verða fræddar um hvernig setja má þjóð á hausinn og rústa innfrastrúktúr hennar á örfáum misserum með trúarbrögðum frjálshyggjunnar.
Björgólfur: Vandinn tvíþættur


Samkvæmt Björgólfi í Kastljósi núna er vandi íslendinga tengdur Landsbankanum tvíþættur.


Landsbankinn átti nægar krónur til að borga skuldir. En fékk ekki gjaldeyri því Seðlabanki Íslands átti ekki gjaldeyri, til að skipta út fyrir þær Íslensku krónur sem Landsbanki átti nóg af.

Og neyðarlögin sem Alþingi Íslendinga setti mismunaði borgurum Evrópusambandsins og misbauð siðuðum þjóðum.

Við vitum að a.m.k. þetta tvennt er rétt hjá Björgólfi.

þriðjudagur, 11. nóvember 2008

Skipbrot einkarekinnar heilbrigðisþjónustuEins og kunnugt er, tóku sjálfstæðismenn við ráðuneyti heilbrigðismála þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð. Það var gengið rösklega til verks og á undrastuttum tíma voru samþykkt ný Lög um heilbrigðisþjónustu, ný Lög um landlækni, ný Lög um almannatryggingar, ný Lög um sjúkratryggingar og felld voru úr gildi Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra.


Með þessum lagabreytingum var m.a. stjórnsýslan straumlínulöguð í þá veru að auðveldara er að koma fyrir einkarekstri í heilbrigðisþjónustu á Íslandi á kostnað ríkisins. Margir gætu haldið að þetta væri hluti af trúboði frjálshyggjumanna um frelsi einstaklingsins og markaðarins en aðrir fengu það á tilfinninguna að einhverjir ætluðu að skara eld að eigin köku og um það spratt nokkur umræða í vor.

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu þarf ekki að vera af hinu slæma. Um það eru ágæt dæmi á Íslandi að einkaaðilar hafi sinnt nær eingöngu ákveðnum þáttum heilbrigðisþjónustunnar og gert það með ágætum. Dæmin sem eru skýrust og þekktust eru SÁÁ og Stígamót. SÁÁ hefur um þriggja áratuga skeið sinnt lögboðinni heilbrigðisþjónustu fyrir áfengissjúka og Stígamót sinna sálgæslu og meðferð fyrir fórnarlömb kynferðisofbeldis.

Í báðum þessum stofnunum er ómetanleg sérfræðiþekking og fagmennska með þeim hætti að vakið hefur athygli víða um heim. Forsvarsmenn þessara stofnana Þórarinn Tyrfingsson hjá SÁÁ og Guðrún Jónsdóttir hjá Stígamótum eru heimskunn í sínum málaflokkum og eftirsóttir talsmenn út um allar álfur.

Félögin hafa verið fjármögnuð mestan part af ríki enda veita þau þjónustu sem ríkið yrði annars að veita lögum samkvæmt. En sveitarfélög og einkafyrirtæki hafa lagt rekstrinum drjúgt til á síðustu árum.

Nú kreppir hins vegar að, sveitarfélög draga í land, kostunaraðilar draga að sér hendurnar eða hverfa af sjónarsviðinu og ríkið hefur minna á milli sinna visnu handa. Við bæði Stígamótum og SÁÁ blasir gríðarlegur samdráttur og niðurskurður á nauðsynlegri grunnþjónustu fyrir almenning.

Þessi væntanlegi niðurskurður er sárgrætilegri en ella vegna þess að það liggur fyrir að þegar kreppir að eykst áfengisneysla og harmar hennar vegna og kynferðisofbeldi eykst líka á krepputímum. Þetta hefur verið sýnt fram á og því augljóst að nú þarf að efla Stígamót og SÁÁ.

Við þessum einkareknu heilbrigðisfélögum blasir hinsvegar skipbrot starfseminnar við.


mánudagur, 10. nóvember 2008

IMF: Iceland ekki á dagskrá næstu vikuna


Nú liggur fyrir dagskrá stjórnar Alþjóða gjaldeyrissjóðsins fram á mánudag í næstu viku.

Ráðgjöf og aðstoð við El salvador, Sesileyjar, Líbanon og Armeníu er á dagskrá en ekki Ísland.


sunnudagur, 9. nóvember 2008

VARÚÐ, VARÚÐ - HALLA Í HÆTTU


Dómsmálaráðherra dregur í efa trúverðugleika þingfréttaritara Morgunblaðsins, Höllu Gunnarsdóttur, af því hún var “stóryrtur” ræðumaður á borgarafundi í Iðnó.


Svo kemur kaldastríðshótunin;
"Í dagbókarfærslu í gær velti ég fyrir mér, hvort unnt væri að treysta á óhlutdrægni fjölmiðlafólks í þessari orrahríð allri. Ég hef fengið ábendingar um, að fleiri velti þessu fyrir sér."

Ég hef fengið ábendingar um, að fleiri velti þessu fyrir sér.

…að fleiri velti þessu fyrir sér!!!

Ó – við erum svo hrædd! Hvað ætli verði gert við Höllu? Ætli það sé löggan sem veltir þessu fyrir sér? Kanski Ríksilögreglustjóri! Á maður kannski að segja Herra Ríkislögreglustjóri? Hei – hann ræður líka yfir öllum hæstaréttardómurunum manstu. Dísös!

Halla, það eru fleiri að velta þessu fyrir sér! Vissir u ða?

En annars, hverjum er ekki nákvæmlega sama hvað þessi klíka er að pæla núna?

Kaupþing - Ný sönnunargögn


"Ákvörðun sem Gunnar Páll Pálsson, formaður VR, stóð að á vettvangi stjórnar Kaupþings í september síðastliðnum byggði hann á hagsmunum sjóðfélaga í Lífeyrissjóði verzlunarmanna..." Segir í yfirlýsingu trúnaðarmanna VR.


Nú hafa komið í ljós ný sönnunargögn um hvað gekk á hjá stjórn Kaupþings seinustu dagana. Myndbandið er sagt tekið upp með leynd.laugardagur, 8. nóvember 2008

Dúó Schütz og Johansen


1974 var þýskur rannsóknarforingi á eftirlaunum, Karl Schütz, fenginn til að stýra rannsókn Geirfinnsmálsins sem þá var í miklum hnút. Ekki verður séð hvers vegna óupplýst mannshvörf hér á landi gátu talist verðugt verkefni fyrir þýskan lögreglumann á eftirlaunum sem einkum hefur sérhæft sig í málum er varða öryggi ríkisins, en eftir að dómur var fallinn hér á Íslandi í málinu lýsti hann því yfir að meðferð sakborninga hafi minnt sig á blómatíð nasismans í Þýskalandi og að hlutdeild hans í málinu hafi bjargað íslensku ríkisstjórninni.


Nú eru ráðherrar aftur í vanda og forsætisráðherra fundar með krísuhópi daglega og hefur ráðið Norskan hernaðarsérfræðing til að annast upplýsingaflæði um ástandið, Bjorn Richard Johansen. Afhverju þarf hernaðarsérfræðing?

Alkunna er að þegar þjóðir eiga í átökum eða stríði vilja ráðmenn stjórna fréttaflutningi, takmarka upplýsingar til almennings og gefa rangar og villandi upplýsingar. Ljúga með öðrum orðum að fólkinu. Er þetta hlutverk Bjorns Richards?

Eða ætli Norskur hernaðrsérfræðingur sem ekki talar Íslensku sé bara besti fáanlegi gaurinn til að skrifa fréttatilkynningar til fjölmiðla. Alveg eins og fyrir þrjátíu árum rúmum var Þýskur rannsóknarforingi sem ekki talaði íslensku best fallinn til að rannsaka það sem varð að mesta réttarfarsklúðri seinustu aldar.


föstudagur, 7. nóvember 2008

Virðing og réttlæti


Af vef VR
:
"Ákvörðun sem Gunnar Páll Pálsson, formaður VR, stóð að á vettvangi stjórnar Kaupþings í september síðastliðnum byggði hann á hagsmunum sjóðfélaga í Lífeyrissjóði verzlunarmanna... ...Ljóst er að draga má þá ákvörðun í efa"

"...
Fundurinn styður störf hans sem formanns VR, en leggur jafnframt til að boðað verði til almenns félagsfundar svo fljótt sem auðið er."

Semsagt: Trúnaðarmenn VR styðja Gunnar í störfum sem formann en ekki sem hagsmunagæslumann lífeyrissjóðs inni í Kaupþingi og vilja kalla til félagsfundar til að taka þá óhjákvæmilegu ákvörðun sem þeir treysta sér ekki í sjálfir.
Og frá Vísi:
Sjálfur sér Gunnar ekkert athugavert við að hann sem verkalýðsforingi sé með laun sem slaga upp í laun forseta Íslands og berjist gegn ofurlaunum í samfélaginu. Hann var með um 550 þúsund krónur á mánuði fyrir að sitja fáeina fundi fyrir VR hjá Kaupþingi og 1700 þúsund í laun sem verkalýðsforingi.

...you really got me...
Tvennt í stöðunni


Geir og bankamálaráðherrann gáfu út yfirlýsingar þegar bankakreppan skall á að innistæður Íslendinga í Íslenskum bönkum væru ríkistryggðar að fullu.

Með þeim yfirlýsingum var borgurum á sameiginlegu evrópsku efnahagssvæði mismunað. Það er óheimilt samkvæmt samningum sem gerðir hafa verið.

Nú er einungis tvennt í stöðunni. Tryggja innistæður Breta og Hollendinga í íslenskum bönkum eða afturkalla yfirlýsingar um fullar ábyrgðir á innstæðum íslenskra ríkisborgara sérstaklega.

Þá getur Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn afgreitt beiðni um neyðarlán til Íslands.

fimmtudagur, 6. nóvember 2008

Ekkert Ísland á dagskrá


IMF Executive Board Calendar:


November 6, 2008

Country: Hungary
Title: Request for Stand-By Arrangement


November 12, 2008
Country: El Salvador
Title: 2008 Article IV Consultation

November 14, 2008
Country: Seychelles
Title: 2008 Article IV Consultation and Request for a Stand-By Arrangement

Country: Lebanon
Title: Use of Fund Resources—Request for Emergency Post-Conflict Assistance


miðvikudagur, 5. nóvember 2008

Fari í helvíti sem ég drap mann. Og þó.


Á Gunnar Páll að segja af sér formennsku í VR og miðstjórn ASÍ af því hann stóð að þeim vafasama gjörningi í stjórn Kaupþings að afskrifa lán til helstu stjórnenda bankans?


Var Gunnar Páll ekki bara að gæta hagsmuna lífeyrissjóðanna sem áttu miklar eignir bundnar í hlutum í Kaupþingi? Er heppilegt að verkalýðsforingjar hafi það hlutverk að gæta hagsmuna lýðsins en um leið lífeyrissjóða sem eru mestu fjármagnseigendur í landinu? Eru þau hlutverk samrýmanleg?

Hafi Gunnar Páll verið að gæta hagsmuna lífeyrissjóðanna er augljóst að honum mistókst það ætlunarverk sitt. Ætti hann þá að segja af sér af því að hann stóð að siðferðilega vafasömum og líklega ólöglegum gjörningi eða af því honum mistókst ætlunarverk sitt?

Hvað ætli margir álíka vafasamir gjörningar hafi verið framdir á undanförnum árum. Gjörningar sem enginn gerði athugasemd við af því þeir mistókust ekki? Er Gunnar Páll ekki bara tannhjól í þessari vítisvél sem hér hefur verið keyrð í 17 ár?


Fórnarlambið


Gunnar Páll formaður VR og fráfarandi stjórnarmaður í Kaupþingi í Kastljós núna;

Við felldum niður persónulegar ábyrgðir stjórnenda bankans því ef þeir hefðu lent í veðkalli hefðu þeir þurft að selja hlut sinn I Kaupþingi og slík sala væri tilkynningarskylt til Kauphallar. Þá hefðu aðrir farið að selja og gengið fallið.

Já Gunnar tilkynningarskyldan er einmitt til að gæta jafnræðis meðal hluthafa. En stjórn Kauðþings ákveður að falsa stöðuna svo hluthafa fái ekki upplýsingar.

Þarna talaði formaður verkalýðsfélags sem reyndi að setja sig í hlutverk fórnarlambs eða píslarvotts.

“Ef ég ber ábyrgð á fármálakreppunni í heiminum þá…..”


Bandura, Bobo, buff og bilunin í okkur


Buffið og vettlingarnir urðu eftir heima og ég ók þessum nauðsynlega hlífðarfatnaði út í leikskóla fyrir prinsessuna.


Ég er ekki vanur að aka þangað og þegar ég er að renna inn í botnlangann framhjá gatnamótum á hægri hönd, sem ég hélt að væri biðskylda við, fatta ég að svo er ekki þegar bíllinn sem kemur frá hægri flautar á mig. Ég flautaði á móti og mér fannst ég vera voða fyndinn.

Ég var greinilega ekki neitt fyndinn því hinn bíllinn elti mig inn í botnlangann og þegar ég stíg út úr bílnum með buff og vettlinga stendur yfir mér gremjulegur maður.

“Ég ætla bara að láta þig vita að það er til nokkuð sem heitir hægri réttur” sagði hann frekar hátt og ákveðið.

“Já ég veit það svaraði ég” og hann svaraði að bragði “Ég flautaði á þig og þú flautaðir á móti!” sagði hann afar hátt.

“Já – og ert þú einhver lögga?” spurði ég og fannst ég vera frekar fyndinn, sem var ekki vanþörf á. Ég hafði ekki upplifað leiðbeiningar með þessum hætti síðan ég var nemandi í Hlíðaskóla forðum.

“Þú skalt bara drullast til að læra reglurnar þarna fávitinn þinn” Öskraði hann og fór inn í bílinn sinn.

Ég hef hugsað um þetta svolítið síðan. Ég braut auðvitað á garminum þegar ég fattaði ekki hægri réttinn hans. Svo var ég með bjánalegan derring þegar ég flautaði til baka. Það breytir þó ekki því að tilfinningaviðbrögð gaursins vor mjög ýkt.

Þegar ég set þessa upplifun í samhengi við það sem Egill og Margrét Hugrún skrifuðu í gær og fyrradag um pirring í samfélaginu, velti ég því fyrir mér hvort álagið á fólk sé að koma fram í almennri gremju og pirringi. Samfélagið sé ekki bara að verða fátækara, það sé að verða verra.

Um miðja seinustu öld gerði Albert Bandura tilraunir með félagsmótun barna. Hann leifði börnum að horfa á video af konu að berja dúkkuna Bobo og svo fengu þau að leika sér í herbergi þar sem dúkkan var inni. Börnin lærðu af því sem fyrir þeim var haft.

Þessar tilraunir, sem sennilega fengist ekki heimild til að framkvæma í dag, voru undirstaða að félagsmótunarkenningu Bandura sem hefur haft víðtæk áhrif á skólaumræðu og menntun kennara allt til okkar daga.

Hér er sætt videó um börn sem læra af fullorðnum og svo Bandura sjálfur og Bobo.mánudagur, 3. nóvember 2008

Hver bauð?


Óskað hefur verið eftir gjaldþrotaskiptum á B.T.


"Vonir standa til að hægt sé að koma BT aftur í rekstur og hafa viðræður um slíkt verið í gangi. Fyrir liggur undirritað kauptilboð í rekstur BT verslana sem þó er háð samþykki skiptastjóra..."

Hver hefur þessar vonir? Eru þær bara svona almennar eða á fréttastofu RÚV? Og hver gerði kauptilboð korteri fyrir gjaldþrot? Einhver sem þekkir reksturinn væntanlega, eða hvað? Kannski bara að strákarnir sem keyra kókbílinn hafi sett saman tilboð.


sunnudagur, 2. nóvember 2008

Þær komu baraÞað er svo ægilega stutt síðan þær komu bara. Svo fóru þær bara.
Aukakrónurnar...

Nú eru þær í sjóði minninganna, um firringuna.


Hvar er Habba?


Hafrún Kristjánsdóttir var skelegg fyrri hluta ársins í að aðferðafræða okkur um niðustöður skoðanakannana. Nú hellast yfir kannanir með óvenjulegum niðurstöðum. Ég sakna fræðilegrar umræðu Höbbu.


Kannski kæmi í ljós eftir rýni hennar að stuðningur við Davíð er ekki 10% heldur 14,3% það væri nú aldeilis fengur að svoleiðis fyrir suma.

Nei í alvöru - bloggið hennar Hafrúnar var gott. Kemur hún ekki aftur?


Hvað á að skattleggja


Íslendingar eru sú þjóð sem mátt hefur þola langmestar skattahækkanir af öllum þjóðum innan Efnahags- og framfarastofnuninnar, OECD, á síðasta áratug. Er nú svo komið að Ísland er komið á topp tíu listann yfir þau ríki sem þyngsta skattbyrði leggja á þegna sína.


Ríkissjóður sér fram á gríðarlegan hallarekstur á næsta ári og við því þarf að bregðast. Þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu telja líklegt að skattar hækki meira.

Og hvaða skattar ætli verði nú hækkaðir í þessari skattapardís, skattheimtumanna?

Ætli verði sett á auðlindagjald?
Ætli verði sett á orkugjald til stóriðju?
Ætli verði settur á hátekjuskatur?
Æti kvótinn verði innkallaður og arður af leigðum kvóta settur í þjóðarsjóð?
Ætli fjármagnstekjuskattur verði jafnaður við tekjuskatt launamanna?
Ætli verði settir grænir skattar?


Nýtt Ísland?

NEI ALLS EKKI! Sjálfstæðisflokkur lætur almennt launafólk borga.